สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่เสุด (เพิ่มเติมสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม) การพัฒนาครูโครงการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพสู่การยกระดับการศึกษา
 
แจ้งโรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจทราบแล้วส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ให้จงได้ เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะได้นำไปเป็นข้อมูลในการทำ เกียรติบัตร ส่วนโรงเรียนใดทีส่งรายชื่อในที่ประชุมผู้บริหารเมื่อวันที่16 ธันวาคม 2557 ขอให้ท่านแจ้งส่งรายชื่อ โดยทำเป็นหนังสือราชการเข้ามาใหม่ โดยส่งที่กลุ่มนโยบายและแผนโดยตรง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 2014-12-16 15:34:53