สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.สุรินทร์ เขต ๒
 
ด้วย สพป.สุรินทร์ เขต ๒ จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิต ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ทุกท่านที่มีรายชื่อตามที่แนบมาพร้อมนี้ ร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต ๒ โดยให้แต่งกายชุดขาว
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ (เอกสารแนบ)
 
เมื่อ : 2014-12-15 11:35:51