สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(ด่วนที่สุด)ขอเชิญนำนักเรียนเข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะทางกาย ลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็น อำเภอรัตนบุรี ประจำปี 2557 (เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 1,2,3,4 ทุกโรงเรียน)
 
ขอความร่วมมือนำนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 10 คน เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะทางกาย ลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็น อำเภอรัตนบุรี ประจำปี 2557 (เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 1,2,3,4 ทุกโรงเรียน)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2014-12-12 12:10:11