สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขออนุญาตให้ข้าราชการครูไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
 
สหกรณฺ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด จะดำเนินการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2558-2559 ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 12.00 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่สหกรณ์กำหนด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.01/3750 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557
 
เมื่อ : 2014-12-09 08:54:16