สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558
 
แจ้งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ 1) รับรองสำเนาสัญญาจ้าง ฉบับสำเนาเพื่อจัดส่งกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2) ตรวจรับงานจ้าง -ส่งมอบงานจ้าง ส่งภายในวันที่ 5 ของเดือน ที่กลุ่มการเงิน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-12-08 11:27:47