สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้ง โรงเรียนบ้านโนนโพ ส่งแก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการครู
 
แจ้ง โรงเรียนบ้านโนนโพ ส่งแก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการครู นายประดิษฐ์ ร่วมทวี รายละเอียด ตัวอย่างคำสั่ง ดังเอกสารแนบ ด่วน ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายละเอียด
- ตัวอย่างคำสั่ง
 
เมื่อ : 2014-12-04 09:47:16