สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตหมดอายุ รอบวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2557 เร่งดำเนินการยื่นแบบคำขอต่ออายุ ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 หากท่านไม่ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ถือว่าท่านมีความผิดตามกฎหมาย *-*
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-12-02 09:05:36