สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด การพัฒนาครูโครงการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพยกระดับการศึกษา
 
การพัฒนาครูโครงการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพยกระดับการศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้ที่สนใจทราบ พร้อมส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ กลุ่ม นโยบายและแผน โดยจะมีกำหนดจัดการอบรม ในเดือนธันวาคม 2557 นี้ ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 2014-12-01 13:49:26