สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ตัวอย่างแนบท้ายคำสั่ง แต่งตั้งครูผู้ช่วย (3โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนางเข็ม,บ้านโนนสูง,บ้านยางชุม
 
ขอให้ส่งคำสั่ง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุรินทร์ เขต 2 ด่วน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : -
-
 
เมื่อ : 2014-12-01 11:02:23