สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมงาน สภากาแฟ ๔ เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุรินทร์
 
ขอเชิญประธานเครือข่ายโรงเรียนทุกเครือข่าย เข้าร่วมงาน "สภากาแฟ ๔ เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุรินทร์" ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
 
เมื่อ : 2014-12-01 09:04:39