สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
สำนักงาน ก.ค.ศ.มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- มาตรฐานตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 
เมื่อ : 2014-11-28 16:36:45