สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
 
ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 โรงเรียนดำเนินการตามแบบประเมินที่แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบประเมิน ฯ
- แบบประเมิน ฯ (เพิ่มเติม)
 
เมื่อ : 2014-11-27 18:05:27