สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายครูผู้สอน กรณีการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) พ.ย.57
 
1. มีวิทยฐานะ 11 ราย 2. ไมีมีวิทยฐานะ 2 ราย ให้โรงเรียนออกคำสั่งตามตัวอย่างที่แนบ ส่ง สพป.สร. 2 จำนวน 10 ชุดโดยด่วน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - คำสั่งย้ายฯ กรณีตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
- ตัวอย่างคำสั่ง
- รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งรายโรง
 
เมื่อ : 2014-11-27 15:39:06