สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายครูผู้สอน) พ.ย.57
 
1. ครูที่มีวิทยฐานะ จำนวน 2 ราย 2. ครูที่ไม่มีวิทยฐานะ จำนวน 10 ราย ให้โรงเรียนออกคำสั่งตามตัวอย่าง ส่ง สพป.สร.2 จำนวน 10 ชุดโดยด่วน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง (ครูมีวิทยฐานะ)
- นำส่ง (ครูไม่มีวิทยฐานะ)
- ตัวอย่างคำสั่ง
- รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งรายโรงเรียน
 
เมื่อ : 2014-11-27 15:26:09