สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู
 
ด่วน แจ้งโรงเรียน บ้านขวาวโค้ง บ้านปราสาท บ้านหนองไม้ถี่ บ้านดอนแรด บ้านเป้า บ้านขุมดิน ส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู โดยให้ส่งคืนคำสั่ง 10 ชุด (ดังเอกสารแนบ) ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหา คุณขวัญณภัทร โทร 081-7606789
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตัวอย่างคำสั่ง
- บุญชีรายละเอียด
 
เมื่อ : 2014-11-26 13:28:03