สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำ
- รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง (ภายในเขตพื้นที่การศึกษา)
- รับย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษา
 
เมื่อ : 2014-11-24 15:59:18