สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
วุฒิบัตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
ขอให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ รับวุฒิบัตรฯ ได้ที่กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบท้าย
 
เมื่อ : 2014-11-24 11:00:13