สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณปี2558 งบดำเนินงานรายการค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแวมระบบไฟฟ้า-ประปา
 
ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เพื่อรวบรวมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวแต่อย่างใด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- แบบ ปร4 ปร6
 
เมื่อ : 2014-11-24 10:38:09