สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เลื่อนประชุมจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและสำนักงานเขตที่การศึกษา
 
คณะกรรมการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เชิญประชุมจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและสำนักงานเขตที่การศึกษา
 
เมื่อ : 2014-11-21 14:19:02