สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประำจำปีงบประมาณ 2558
 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มีมติอนุมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำหรับข้าราชการครูกู้รายละ 200,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จัดสงแบบขอกู้พร้อมรายละเอียด ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนาหนังสือ ที่ ศธ 04167.01/3495 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
- รายละเอียดการกู้หนี้สินครูปี 2558
 
เมื่อ : 2014-11-17 11:02:49