สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างตำแหน่งนักการภารโรง SP2 ปีงบประมาณ 2558
 
1)หนังสือ 2)สัญญาจ้าง จัดส่งสัญญานจ้างได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ
- สัญญาจ้างนักการภารโรงSP2
 
เมื่อ : 2014-11-14 11:56:38