สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 
สพฐงแจ้งให้โรงเรียนที่จัดกิจกรรมหรือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ที่งบประมาณไม่เพียงพอให้้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งรร.
 
เมื่อ : 2014-11-14 10:40:25