สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังคำสั่งแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : -
 
เมื่อ : 2014-11-12 18:37:45