สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การแสดงวิสัยทัศ์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
เรียน ผู้ยื่นความประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ทุกท่าน ที่ยื่นคำร้องไว้ ระหว่างวันที่ 1 -15 สิงหาคม 2557 มาแสดงวิสัยทัศน์ประกอบการพิจารณาย้าย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ. ห้องประชุมคชสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ( หนังสือราชการกำลังนำเสนอผู้บังคัญบัญชาลงนาม) ติดต่อประสานงานที่ 081-0748777 044-598894 รายชื่อดังแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย
 
เมื่อ : 2014-11-12 18:32:30