สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 
โรงเรียนที่มีความประสงค์ขอรับเงินสนับสนุน จาก อบจ. สุรินทร์ จัดพิมพ์โครงการฯ ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 2014-11-12 12:03:25