สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การกำกับติดตามการรายงานข้อมูล DMC ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 11/11/2557
 
แจ้งผลการรายงานข้อมูลในระดับเขตพื้นที่ ของโรงเรียนในสังกัด การกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 11/11/2557 เวลา 11.02 น.*หมายเหตุ ข้อมูลการยืนยันข้อมูล เป็นข้อมูลแบบ realtime ฉะนั้นโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลหลังวัน/เวลาที่แจ้ง จะยังมีสถานะ "ตรวจสอบ" จึงขอให้โรงเรียนตรวจสอบผลการยืนยันแบบ realtime ได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec…/areastat/32020000/confirm
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ติดตาม11.11.2557
 
เมื่อ : 2014-11-11 11:32:55