สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เชิญประชุมอบรมสัมมนาการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษาบุคลากรทาง การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จะพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษา แก่บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น โดยมีกิจกรรมอบรมสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์ 3 ปี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จึงขอเชิญ ผอ.รร.ในสังกัด เข้าประชุมอบรมสัมมนา ในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมกิจตรง วิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รายงานตัวเข้ารับการอบรมวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : -
 
เมื่อ : 2014-11-10 16:37:12