สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด การรายงานค่าศาธรณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า เดือน ตุลาคม 2556 ถึง เดือนกันยายน 2557
 
โรงเรียนที่มีรายชื่อ ดังเอกสารแนบ ขอให้รายงานค่าไฟฟ้า ด่วน มาที่ e-mail: yayamalee@hotmail.com ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อโรงเรียน
 
เมื่อ : 2014-11-06 11:32:02