สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
เมื่อ : 2013-06-18 13:55:28