สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ปี2558
 
แจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ,บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เรือง การรับสำเนาสัญญาจ้างกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ในวันที่ 5 พ.ย.2557 นี้ (***แจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ สพฐ.ยังไม่แจ้งโอนเงินงบประมาณ 2558 มายังเขต สพป.สร.2 จึงไม่สามารถ ลงวันที่ทำสัญญาจ้างได้ และจะแจ้งให้มารับสำเนาสัญญาจ้างกับ สพป.สร.2 อีกครั้งเมื่อ สพฐ.โอนเงินมา****) กลุ่มบริหารงานบุคคล 044-598894 -102
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-11-04 11:38:53