สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด เชิญประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรโครงการคืนครูให้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558
 
เรียนเชิญประธานเครือข่ายโรงเรียน รัตนบุรี,ท่าตูม,ชุมพลบุรี,สนม,โนนนารายณ์
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ขอเชิญประชุม
 
เมื่อ : 2014-11-04 10:23:57