สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา แทนตำแหน่งว่าง
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้มีประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 แทนตำแหน่งว่าง แทน นายพิภพ ดำทองสุข ที่ลาออก รับสมัครระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ในวันเวลาราชการ ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 2 สมัครด้วยตนเอง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนาหนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.01/ว3224 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557
 
เมื่อ : 2014-11-03 14:09:02