สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
 
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอรัตนบุรี จะเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนในสังกัด สพป.สร.2 ในเขตอำเภอรัตนบุรี ระหว่างวันที่ 3-7 พ.ย. 2557 นั้น สพป.สุรินทร์ เขต 2 จึงขอให้โรงเรียนเตรียมเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจสอบระบบไฟฟ้าร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี ต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ (เอกสารแนบ)
 
เมื่อ : 2014-11-03 12:05:47