สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
สพฐ.แจ้งการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติที่ผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 ตามบัญชีรายละเอียดดังแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน และบัญชีรายชื่อข้าราชการฯ
 
เมื่อ : 2014-10-30 11:09:57