สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด การรายงานค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า เดือน ตุลาคม 2556 ถึง เดือนกันยายน 2557
 
ตามหนังสือ สพป.สุรินทรื เขต 2 ที่ ศธ 04167.30/ว 3268 ลงวันที่ 24 ต.ค. 2557 ให้โรงเรียนรายงานค่าไฟฟ้า มายัง e-mail:yayamalee@hotmail. com โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการ ตามเอกสารที่แนบมานี้ ขอให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน ภายในวันนี้ โรงเรียนใดที่ส่งข้อมูลมาแล้ว ยังมีรายชืออยู่ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ (รบกวนส่งยืนยันมาทาง e-mail. เดิม อีกครั้ง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อโรงเรียนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
 
เมื่อ : 2014-10-29 14:45:16