สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ทุนยุวพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2558
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ประกาศรับสมัครขอรับทุนต่อเนื่อง จำนวน 1 ฉบับ 2.ใบสมัครนักเรียนทุน สามัญ/อาชีพ จำนวน 1 ฉบับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประชาสัมพันธ์ทุนยุวพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2558
 
เมื่อ : 2014-10-29 14:10:48