สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เชิญประชุม ผอ.รร.ชุมพลบุรี
 
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มีข้อราชการเร่งด่วนสำคัญ ที่จะแจ้งให้ทราบ เพื่อเตรียมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดอำเภอชุมพลบุรี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สนองนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอชุมพลบุรี เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ที่หอประชุมโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : -
 
เมื่อ : 2014-10-27 10:39:57