สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน์ และกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
สพป.สร.2 เชิญประชุมคณะทำงานทบทวนวิสัยทัศนืและกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 28 ตุลาคม 2558 รายละเอียดดังแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : -
-
-
 
เมื่อ : 2014-10-26 11:05:57