สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การสรรหาและเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เป็นกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 
การสรรหาและเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เป็นกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รับสมัครระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ถึงวันที 30 ตุลาคม 2557 ในวันเวลาราชการ ทีีกลุ่มอำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.01/ว3223 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557
 
เมื่อ : 2014-10-22 10:08:14