สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การรายงานข้อมูลแบบรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสถานศึกษา ระหว่างเดือน ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557
 
ขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลแบบรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557 ตามแบบฟอร์มการรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ โดยครูเป็นผู้รายงานและผอ.โรงเรียน เป้นผู้รับรองข้อมูล แล้วจัดส่งมายัง E-mail: yayamalee@hotmail.com โดยด่วน ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2557
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบรายงานแบบรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
เมื่อ : 2014-10-21 09:53:12