สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
 
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2557 ในวันอังคาร ที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต ๒ รายงานตัวเวลา 10.00 น. ระเบียบวาระการประชุมขอความกรุณาผู้บริหารดาวน์โหลดนำเข้าประชุมด้วยตนเอง ในวันจันทร์ ที่ 20 ตุลาคม 2557
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
 
เมื่อ : 2014-10-17 17:13:05