สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)บุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษา)
 
แจ้งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)บุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์(โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษา) ไปประชุมและจัดทำสัญญาจ้าง วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เดิม เวลา 09.00 น. เป็น เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2 (รายละเอียดนอกนั้นคงเดิม)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-10-17 10:51:22