สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอเชิญประชุมในโครงการ " เด็กไทยแก้มใส"
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่แนบมาด้วย 1.รายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส 2.รายชื่อคณะกรรมการ 3.กำหนดการประชุม 4.แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 5.แบบรายงานการเดินทางโครงการเด็กไทยแก้มใส
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ขอเชิญประชุมในโครงการ " เด็กไทยแก้มใส"
 
เมื่อ : 2014-10-17 09:26:52