สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
 
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ ขอให้แจ้งและส่งเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาในจังหวัดสุรินทร์ โดยถ่ายสำเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ทุกคน หรือยืนยันให้สหกรณ์ใช้เลขที่บัญชีเดิมของปีที่ผ่านมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการโอนเงินปันและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีของสมาชิกเป็นรายบุคคล ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ข่าวจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-10-16 18:25:50