สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง แจ้งจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) บุคลากร วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) ปีงบประมาณ 2558
 
ขอให้เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) และบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) ไปประชุมทำความเข้าใจและจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- สัญญาคำประกัน
 
เมื่อ : 2014-10-15 17:16:04