สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่2/2557 ผ่านระบบ DMC (พร้อมคู่มือ)
 
สพป.สร.2 ขอแจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ดำเนินการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2557 ผ่านระบบ DMC ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 โปรดศึกาารายละเอียดตามความในหนังสือราชการและคู่มือการปฏิบัติงานที่แจ้งมาพร้อมข่าวประชาสัมพันธ์ ประสบปัญหา กรุณาติดต่อ 0868716780 , 0807996912 ,044598896
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- คู่มือ
 
เมื่อ : 2014-10-15 16:42:32