สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
 
1) ร.ร.สระขุดดงสำราญวิทยา 2 ราย 2)ร.ร.บ้านปรีง 3 ราย 3)ร.ร.โพนทองพิทยา 1 ราย 4)ร.ร.บ้านหนองเรือ 2 ราย 5)ร.ร.บ้านโพธิ์ห้วย 3ราย จัดส่งคำสั่งด่วนที่สุด ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ.กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 7 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-10-13 17:33:32