สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) ตย.คำสั่งครูไม่มีวิทยฐานะ และตย.คำสั่งลูกจ้างประจำ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายละเอียด
- ตย
 
เมื่อ : 2014-10-12 12:52:31