สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) สำหรับคำสั่งครูไม่มีวิทยฐานะและคำสั่งลูกจ้างประจำ ให้โรงเรียนดาวน์โหลด ตย.คำสั่งให้ ผอ.ร.ร.ลงนามและออกเลขที่คำสั่งให้ตรงกับที่ส่ง สพป.และเก็บไว้ที่โรงเรียน
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง คำสั่ง
- รายละเอียด
- รายละเอียดเงินเดือนครูไม่มีวิทยฐานะ
- คำสั่งเกษียณ
- รายละเอียด
 
เมื่อ : 2014-10-12 12:51:34