สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค
 
ด้วย สนง.สกสค.กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกและการแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. เพื่อให้มีผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. ทำหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นปัญหาในการบริการ และการดำเนินภารกิจระหว่างสมาชิกในจังหวัด เป้าหมายเพื่อให้การบริการ ช.พ.ค. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่กำหนด ได้ที่ สนง. สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 7 - 17 ตุลาคม 2557 ในวัน เวลาราชการ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-10-09 17:35:30